beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Hoe sluiten sociaal werkers goed aan bij de verschillende soorten (hulp)vragen en behoeften van inwoners? Daarvoor hebben zij de kennis van inwoners nodig. Die weten namelijk welke ondersteuning en hulp zij als helpend ervaren. Om die reden wordt vanuit Sociaal Werk Versterkt met de Adviesvangersmethode in verschillende gemeenten onderzocht wat werkt. Met deze methode halen ervaringsdeskundige Adviesvangers, via een brainstorm, ideeën voor nog betere ondersteuning op uit de doelgroep waar ze ook zelf toe behoren. Jongeren voor jongeren, ouderen voor ouderen etc.

In Doetinchem ging Buurtplein met Adviesvangers aan de slag om tips en adviezen op te halen over hulpverlening aan mensen met financiële problemen.

Een greep uit de adviezen

Zoals bij alle vormen van hulpverlening vinden ook mensen met financiële problemen dat zij vertrouwen moeten kunnen hebben in hun hulpverlener. Hij of zij moet kunnen luisteren, motiveren en soms ook (opvoedkundig) aanpakken. Daarnaast vinden ervaringsdeskundigen dat de hulpverlener de regels en regelingen goed moet kennen, en deze goed moet kunnen uitleggen en overdragen. Praktische ondersteuning en het samen zoeken naar oplossingen is belangrijk. Overzicht van de eigen rechten en plichten is nodig, maar ook weten van welke regelingen je gebruik kunt maken. Zoals de voedselbank of ondersteuning vanuit de gemeente. De hulpverlener zou ook moeten helpen om in kaart te brengen welke andere instanties ondersteuning kunnen bieden. De waardevolle tips rondom lotgenotencontact en het inzetten van buddy’s kwamen meermaals terug.

Naast deze (en nog vele andere) adviezen gaven deelnemers aan dat ook preventieve actie nodig is. Zij denken daarbij aan het weerbaarder maken van mensen tegen reclame en alle vormen van geld lenen. Ook gaven zij als advies aan gemeenten om mensen die (mogelijk) financieel problemen krijgen al direct voor een gesprek door te verwijzen naar het sociaal werk. Daar kunnen ze tijdig goede ondersteuning krijgen.

“Adviesvangen is geen geijkt klanttevredenheidsonderzoek of een vragenlijst van hier tot Tokyo. Het is gewoon een hele leuke en inspirerende vorm ….. Je gaat op een creatieve manier in gesprek ….. En het levert op dat mensen er zelf sterker uitkomen.”​

Wat leverde het naast alle adviezen nog meer op?

Adviesvangen is een intensieve methode, maar het levert heel wat op! Betrokkenheid, bijvoorbeeld: een aantal deelnemers doet inmiddels vrijwilligerswerk bij Buurtplein. Adviesvangen maakte het voor sociaal werkers van Buurtplein heel laagdrempelig om in contact te komen met de mensen voor wie zij het doen. Zij konden hen directer betrekken bij het meedenken over de diensten die Buurtplein aanbiedt. Deelnemers gaven aan dat adviesvangen hun een kans biedt om anderen te ontmoeten die met dezelfde problematiek zitten en om waardvolle ervaringen te delen. Luisteren en gehoord worden draagt zo ook bij aan hun empowerment. Meer dan bij klanttevredenheidsonderzoeken levert de methode Adviesvangers een goed beeld en inzicht op in wat klanten helpt.  

“Het is fijn om ervaringen van anderen te horen en te merken dat ik niet alleen ben.”

In Doetinchem waren Buurtplein, LOC Zeggenschap in Zorg en Kuseema betrokken.