beroepsontwikkeling van sociaal werkers

De wereld van het sociaal werk kent een nieuwe dynamiek en nieuwe uitdagingen. Wat betekent vakmanschap daarin volgens sociaal werkers zelf? Deelnemers aan onze workshop op de Dag van de Sociaal Werker 2018 kwamen samen tot een aantal karakteristieke elementen van het vakmanschap van de sociaal werker.

  • “Een ‘wij-cultuur’ is de basis: je moet eerst een relatie aangaan, vertrouwen winnen. Pas dan kun je echt aan de slag.”
  • “De kracht van het sociaal werk is dat je de relatie aangaat zonder ‘agenda’, je hebt geen belang. Het gaat om die ander(en).”
  • “Je moet de verbinding kunnen leggen: tussen mensen, tussen organisaties in de wijk. Jij bent de smeerolie.”
  • “Werk oplossingsgericht. Vaak zit de oplossing in een eenvoudige interventie, bijvoorbeeld met jongeren aan de slag gaan buiten in plaats van in hun eigen wijk.” 
  • “Pak je podium: zorg dat je zichtbaar bent en dat je je netwerk op orde hebt.”
  • “Je moet strijdbaar kunnen zijn om iets voor elkaar te krijgen, maar daarbij wel goed blijven communiceren met de gemeente.”
  • “Sociaal werkers kunnen goed omgaan met de zogenaamde ‘discretionaire ruimte. De nieuwe beroepscode voor sociaal werkers kan daar nu ook bij helpen.”

De input van de deelnemers sluit aan bij competenties die beschreven zijn in het nieuwe Beroepscompetentieprofiel voor sociaal werkers