beroepsontwikkeling van sociaal werkers

In het beroepscompetentieprofiel staat welke competenties je als sociaal werker in welzijn en maatschappelijke dienstverlening in huis moet hebben om nu, en in de nabije toekomst, goed invulling te geven aan je dagelijkse werk.

Het profiel beschrijft generieke competenties die alle sociaal werkers nodig hebben, zoals contact leggen en betekenisvolle relaties aangaan, mensen met elkaar verbinden en participatie stimuleren. Daarnaast zijn er verdiepende competenties omschreven. Deze zijn onderscheiden naar de leefgebieden waarbinnen sociaal werkers werkzaam zijn. Daarbij kun je denken aan: psychische en lichamelijke gezondheid, zingeving en financiën. Het competentieprofiel helpt om richting te geven aan deskundigheidsbevordering en leren op de werkplek.