beroepsontwikkeling van sociaal werkers

In het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker, in W&MD, staan de competenties die je nu, en in de nabije toekomst, nodig hebt om goed invulling te geven aan je dagelijkse werk.