beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Wat moet een sociaal werker kunnen, doen of zeggen, zodat jij hem of haar echt vertrouwt? Voor antwoord op deze vraag werd op 17 september in Utrecht de methode Adviesvangers ingezet. Urban Skillsz uit Rotterdam, De Stuw uit Hardenberg en Oosterpoort uit Oss waren bij de bijeenkomst.

Al snel tijdens de bijeenkomst ontstond een mooi gesprek tussen sociaal werkers, ervaringsdeskundigen en cliëntenvertegenwoordigers. Dit leidde tot vijf gouden tips voor sociaal werkers en hun organisaties. Want wat werkt nou echt bij het smeden van een vertrouwensrelatie?

Top-Idee 1: Minder systeemwereld

Organisaties en gemeenten verminder de tijdsdruk van sociaal werkers. Als zij meer tijd hebben, kunnen zij samen met cliënten en inwoners afspraken maken die in de praktijk ook werken. 

Top-Idee 2: Afspraken nakomen

Dé basis voor een vertrouwensrelatie: als sociaal werker kom je gemaakte afspraken na. Het vertrouwen dat er op je gebouwd kan worden, zorgt voor goede resultaten.

Top-Idee 3: Respect hebben voor elkaar

Zonder wederzijds respect geen vertrouwen. Als sociaal werker heb je een open houding en ga je zonder (voor)oordelen een relatie aan. Dan voelen cliënten en inwoners zich gerespecteerd en kunnen zij op hun beurt makkelijker openstaan voor jou. 

Top-Idee 4: Inleving maakt krachtig 

Sociaal werkers kies er steeds bewust voor om je in te leven in de ander. Dat vraagt tijd én een nieuwsgierige houding. Wat het oplevert? Meer rust en ruimte om samen te leren en oplossingen te vinden. Door je in te leven benut je de krachten die er zijn.

Top-Idee 5: Ruimte voor eigen oplossingen 

Geef cliënten en inwoners ruimte voor hun eigen oplossingen. Je overtuigt cliënten hiermee dat er naar ze geluisterd wordt en dat je ze serieus neemt. Dat draagt bij aan de eigenwaarde van cliënt en inwoner en zorgt dat zij sneller actie ondernemen. 

“Bij adviesvangbijeenkomsten met verschillende groepen, zoals beleidsmakers, professionals, cliënten, staan de neuzen echt dezelfde kant uit. Maar dat moet je wel van elkaar weten. Dat maakt deze bijeenkomsten heel waardevol!” Toos Colsters, cliëntenvertegenwoordiger (onderstaande foto)

Meer informatie

Voor meer informatie over de methode Adviesvangers ga je naar de website SWV
Zelf aan de slag met adviesvangen? Neem dan contact op met Joep Bartholomeus van LOC