beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Voor een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, is het belang van sterk sociaal werk groot. Of het nu gaat om het bieden van ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om sociaal te kunnen functioneren, of om samenlevingsopbouw: professionalisering van het vak draagt bij aan een nog betere kwaliteit van sociaal werk. Sociaal Werk Versterkt richt zich op de beroepsontwikkeling van sociaal werkers. Burgers, cliënten, opdracht- en werkgevers moeten ervan op aan kunnen dat sociaal werkers vakbekwaam zijn. Dat betekent dat sociaal werkers (kunnen) blijven leren en reflecteren, hun beroepsnormen kennen en ernaar handelen, weten welke actuele competenties zij (nog) moeten ontwikkelen en kijken naar wat voor burgers en cliënten echt werkt. 

Samen met het werkveld en met andere professionaliseringsinitiatieven in het sociaal domein, dragen wij hieraan bij.

Met onderstaande infographic kun je snel en eenvoudig kennismaken met de producten en tools uit het programma. 

Het Programma Sociaal Werk Versterkt is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en FCB.

Partners