beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Op vrijdagmiddag 8 maart organiseert Movisie samen met Cedris/SBCM en Platform voor Sociale Vraagstukken de tweede Participatielezing. Spreker is hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen (Tilburg University).

Ook al gaat het goed met de economie, het aantal mensen in de bijstand neemt niet af. Ook de Participatiewet levert niet op wat men ervan verwacht. Er is een nieuwe aanpak nodig die kwetsbare werkzoekenden moet helpen. Maar hoe? En wie neemt daarbij het voortouw? Ton Wilthagen pleit in zijn lezing voor een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt.

Maar hoe ziet zo’n ommezwaai eruit? Via andere routes richting werk? Boetes en quota? Het verlagen van uitkeringen? Een basisinkomen? Wilthagen geeft in deze lezing aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn toekomstvisie. 

Praktische informatie

Datum en tijd: vrijdag 8 maart van 14.30 - 17.30 uur
Locatie: Sociaal-Economische Raad, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag
Aanmelding: de lezing is gratis, maar aanmelding is verplicht en kan via de website van Movisie.