beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Bij Spoor 22 in de regio Rotterdam en Den Haag richten onderwijs- en sociaalwerkorganisaties zich op initiatief van ROC Mondriaan samen op de veranderende eisen aan sociaal werkers. Met speciale aandacht voor mbo-studenten sociaal werk die stagelopen en ervaring opdoen bij de lerende wijkcentra.

Mismatch arbeidsmarkt

‘De inzet en kracht van mbo’ers zijn onmisbaar in sociaal werk,’ vertelt Feruze Sarikas, projectleider van Spoor 22. ‘In grote steden waarin meer mensen langer zelfstandig blijven wonen en daar (lichte) ondersteuning bij nodig hebben, neemt de vraag naar maatschappelijke ondersteuning toe. Er is behoefte aan sociaal werkers, die passend bij de ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector worden opgeleid.’

Feruze: ‘Spoor 22 is een antwoord op de huidige mismatch. Door ‘innoveren op leren’ willen we de positie van mbo’ers verstevigen. We werken intensief samen met partners uit de regio Rotterdam en Den Haag en hanteren een ontwikkelingsgerichte aanpak met veel aandacht voor onderzoek, leren, experimenteren en kennisdeling. Deze aspecten komen samen in de innovatieplaatsen, waar mbo- en hbo-studenten/docenten, begeleiders, professionals en gebruikers elkaar treffen. De lerende wijkcentra zijn hier mooie voorbeelden van.’  

Leren in de wijk

In september begonnen 48 sociaal werk mbo-studenten aan een stage in de stadsdelen Haagse Hout (VOOR Welzijn) en Zuidwest (MOOI Welzijn). Gedurende een jaar zijn ze zestien uur per week aan de slag in de wijk. Niet op een vaste locatie, maar zoveel mogelijk outreachtend de wijken in en zonder vaste begeleider. ‘Het stageprogramma bestaat uit diverse projecten die aansluiten bij de behoefte en het DNA van de wijk’, aldus Feruze. ‘Sociaal werkers, docenten van roc’s en hbo’s stellen samen het programma vast. Per stadsdeel bepalen zij de relevante thema’s en worden projecten voor studenten vormgegeven. Hierbij kan je denken aan thema’s zoals eenzaamheid, laaggeletterdheid, armoedebestrijding, positieve gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen.’ Tijdens hun stage werken mbo- en hbo-studenten samen in een buddysyteem. Zo leren ze elkaar goed kennen en op waarde schatten. ‘Waar ben ik van en wat is jouw meerwaarde?’, vat Feruze samen.

Bewuste keuzes maken

Leren in de wijk betekent ook dat docenten het klaslokaal verruilen voor een wijkcentrum en dat studenten kennismaken met alle doelgroepen en thema’s van sociaal werk. Soms kantelt dan het beeld van een doelgroep. Zoals bij een groepje studenten dat niet zoveel trek had in een project met kwetsbare ouderen en mantelzorgers op een Haags Ontmoeten locatie, maar al snel kwam daar verandering in; de studenten vonden het heel waardevol. ‘Geweldig om de match te zien ontstaan: de energie van studenten en de levenservaring van ouderen. Zo geef je jonge mensen een beeld van de breedte van het vak en kiezen ze bewust wat bij hen past.’

Inzetten op innovatie

Hoe vernieuwend de aanpak van Spoor 22 is blijkt uit de subsidie van 1,3 miljoen uit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Spoor 22 is landelijk de eerste RIF- aanvraag in de branche sociaal werk en maatschappelijke ondersteuning en gebaseerd op cofinanciering. Naast de RIF-gelden van 1,3 miljoen euro investeren ook partners mee, waardoor er voor Spoor 22 tot 2022 vier miljoen euro beschikbaar is. Sociaal Werk Nederland volgt de resultaten om ze te delen met de branche. Het Actie Leer Netwerk van het ministerie van VWS heeft de lerende wijkcentra erkend als Koploperproject.

Bron: sociaalwerknederland.nl