beroepsontwikkeling van sociaal werkers

"Freire laat ons zien dat sturing niet hetzelfde is als het leven voor mensen bepalen. Sturing kan bestaan uit het faciliteren van de onderlinge dialoog en kritische reflectie, zonder de uitkomst te bepalen.” In haar essay zet Lou Repetur, expert innovatie sociale basis bij Movisie, in op het ontwikkelen van bewustzijn en actie om de levensomstandigheden van groepen mensen te verbeteren. Alleen aansluiten bij actieve burgers is niet voldoende, juist niet actieve burgers moeten gemotiveerd worden om mee te doen. Daar ligt een taak van het sociaal werk.