beroepsontwikkeling van sociaal werkers

De beroepscode ondersteunt sociaal werkers bij het maken van morele afwegingen. De code bevordert ethische bekwaamheid en het vermogen om doordachte besluiten te nemen. De normen van de beroepsgroep zijn niet altijd vastgelegd in protocollen van de organisatie waar je als sociaal werker werkt. Daarom is het goed dat er nu een landelijk vastgestelde beroepscode is. 

Bekijk hier de beroepscode voor sociaal werkers

Beroepsethische dilemma’s

Op deze website van CNV Zorg & Welzijn vind je ethische casussen uit de praktijk. Je kunt hier verschillende casussen lezen, en ook zelf dilemma’s inbrengen. 

Privacy en geheimhouding: moet je spreken of zwijgen? 

Dit en andere dilemma’s komen aan bod in de Master Class Privacy en geheimhouding voor sociaal werkers. 

Ontwikkelen en implementeren van moreel beraad

In organisaties spelen vragen over hoe je moreel beraad succesvol en duurzaam kunt inbedden in je organisatie. De BPSW School biedt hiervoor maatwerk aan organisaties.