beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Ga aan de slag met Leren en reflecteren! Bekijk hier het Beroepscompetentieprofiel, de Competentiewijzer en andere producten die je daarbij kunnen helpen.

Beroepscompetentieprofiel

In het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker staan de competenties die je nu, en in de nabije toekomst, nodig hebt om goed invulling te geven aan je dagelijkse werk.

Interactieve Competentiewijzer

Met de Competentiewijzer kun je checken welke competenties je al beheerst en welke je nog aan kunt scherpen. Zo maak je kennis met de beroepscompetenties die nu en in de toekomst van je gevraagd worden. Je onderzoekt waar je staat en hoe je je verder kunt ontwikkelen.

Leren in sociaal werk

Werken aan je vakmanschap en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het werkveld? Logisch toch. Als sociaal werker maak je immers het verschil in het dagelijks leven van mensen. Maar hoe doe je dat, leren in de waan van alle dag? Daarvoor is er nu de onlinetool Lereninsociaalwerk.nl. Aan de hand van praktijksituaties van collega-sociaal werkers kun je meteen aan de slag met behapbare ontwikkel- en reflectieactiviteiten. 

Beroepsregistratie

Met registratie laat je zien dat je blijft werken aan vakmanschap. Beroepsregistratie in het Register Sociaal Werkers in W&MD, draagt bij aan nog betere hulp en ondersteuning en het versterkt je arbeidsmarktpositie. 

Is het sociaal werk jouw toekomst?

Is het sociaal werk jouw toekomst? Hier maak je kennis met tools die je bijvoorbeeld tijdens stages en als je start in het werkveld goed kunt gebruiken.

Werken aan je vakbekwaamheid

  • In de Databank effectieve interventies van Movisie vind je informatie over praktijkervaringen met gangbare methoden en de effectiviteit ervan.
  • Het handboek en trainingsmateriaal ‘Professional moet verbinding maken met eenzaamheid’ van Movisie bevat een draaiboek en materiaal voor het geven van de training ‘Verbinden met eenzaamheid’ aan sociaal werkers.
  • Bij de BPSW-school kun je trainingen, congressen, gastcolleges en masterclasses volgen. Aan de hand van interactieve werkvormen ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen, binnen jouw specifieke werkveld. Deskundige trainers begeleiden je hierbij. De onderwerpen zijn heel divers, bijvoorbeeld: Richtlijnen, Beroepscode, Beroepsethische dilemma’s en actuele maatschappelijke thema’s zoals seksualiteit, suïcide, WMO, etc.
  • Op de Website Bijscholing WMO staan trainingen, cursussen, opleidingen en bijscholingen op het gebied van de Wmo. 
  • Onder de naam Sterk in Werk vind je het scholingsaanbod van FCB.
  • Het Registerplein heeft ook een scholingsagenda met divers aanbod. Bekijk de cursusagenda van Registerplein.

Blijf je ontwikkelen met Slim in Werk-subsidies

Werken aan je ontwikkeling? Met Slim in Werk-subsidies voor het sociaal werk, de jeugdzorg en de kinderopvang kun je aan de slag. Er zijn drie verschillende subsidies die je bij FCB kunt aanvragen:

  • Subsidie Slimme WERKvloer voor sociaal werkers, jeugdzorgwerkers en werkers in de kinderopvang. Met deze subsidie investeer je in een stevige positie op de arbeidsmarkt. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden en vaardigheden. Die helpen je om in te spelen op toekomstige veranderingen in je werk en de sector.
  • Subsidie Slim LEIDINGwerk voor leidinggevenden en HR-adviseurs. Hoe motiveer je medewerkers om zich te blijven ontwikkelen? En daarbij zelf de regie te nemen en te houden? In een masterclass of leernetwerk leer je dit met en van elkaar.
  • Subsidie Slimme BOUWplaats voor organisaties. Heb je een innovatief idee om medewerkers te behouden voor de branche, of om nieuwe aan te trekken? Samen met andere organisaties in jouw regio of landelijk? Dan kan je dat idee met behulp van deze subsidie verder uitwerken.

Laat je inspireren door ervaringen van collega’s die je voorgingen. Of meld je meteen aan! Ga naar de subsidie-pagina van FCB.